ἐρυσιβόω

ἐρῠσῑβ-όω,
A affect with rust, Thphr.CP3.24 fin.:—[voice] Pass., = ἐρυσιβάω, ib.22.2, Ath.Med. ap. Orib.1.2.12, etc.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐρυσιβοῦται — ἐρυσιβόω affect with rust pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυσιβώσῃ — ἐρυσιβάω suffer from rust pres part act fem dat sg (attic epic ionic) ἐρυσιβόω affect with rust aor subj mid 2nd sg ἐρυσιβόω affect with rust aor subj act 3rd sg ἐρυσιβόω affect with rust fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυσιβουμένων — ἐρυσιβάω suffer from rust pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) ἐρυσιβάω suffer from rust pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) ἐρυσιβόω affect with rust pres part mp fem gen pl ἐρυσιβόω affect with rust pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυσιβοῦνται — ἐρυσιβάω suffer from rust pres ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐρυσιβόω affect with rust pres ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυσιβούμενα — ἐρυσιβάω suffer from rust pres part mp neut nom/voc/acc pl (attic epic doric ionic) ἐρυσιβόω affect with rust pres part mp neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυσιβούμενοι — ἐρυσιβάω suffer from rust pres part mp masc nom/voc pl (attic epic doric ionic) ἐρυσιβόω affect with rust pres part mp masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.